Beveiligd contact Contacteer mij op een beveiligde manier.
Gebruik PGP / GPG
Ik maak gebruik van GPG (GNU Privacy Guard) om emails in versleutelde vorm te ontvangen en te versturen. GPG is een implementatie van de OpenPGP standaard. Mocht u de noodzaak zien een versleutelde email te sturen, dan kunt u hieronder een link naar mijn public key vinden. Het is belangrijk om te beseffen dat ik ook uw public key nodig heb om een versleuteld antwoord terug te kunnen sturen.

Het emailadres om versleutelde berichten te ontvangen en te versturen wordt in de afbeelding hieronder weergegeven.

Download mijn public key

Informatie over Gnu Privacy Guard